szukaj
A A A K

SmodBIP
Biuletyn informacji publicznej
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków
z siedzibą w PrzemyśluZamówienia publiczne udzielane na podstawie ustawy

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - przebudowa pomieszczeń piwnicznych w budynku administracyjno -biurowym WUOZ z/s w Przemyślu, ul. Jagiellońska 29 

Treść informacji

Informacja z otwarcia ofert - przebudowa pomieszczeń piwnicznych w budynku administracyjno -biurowym WUOZ z/s w Przemyślu, ul. Jagiellońska 29

Treść informacji

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane - Przebudowa pomieszczeń piwnicznych w budynku administracyjno - biurowym WUOZ z/s Przemyślu ul. Jagielońska 29

https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/2022%2FBZP%2000202562%2F01

SWZ

Zmiana zapisu w SWZ

Oferta

Oświadczenie wykonawcy 

Oświadczenie podmiotu trzeciego

Zobowiązanie

Umowa

Oświadczenie art. 117 ust.4

Oświadczenie art.7 ust.1

Wykaz robót

Wykaz osób 

Projekt Zał. nr1

 SpecyfikacjaZał. nr 2

Przedmiar Zał nr 3

Informacja  o unieważnieniu postępowania  - przebudowa pomieszczeń piwnicznych w budynku administracyjno-biurowym, Przemyśl, ul. Jagiellońska 29

Treść informacji

Informacja z otwarcia ofert - przebudowa  pomieszczeń piwnicznych w budynku administracyjno - biurowym, Przemyśl, ul. Jagiellońska 29

Treść informacji

Powiadomienie o unieważnieniu postępowania - Roboty budowlane adaptacja części poddasza wraz z wykonaniem klimatyzacji oraz wykonanie instalacji klimatyzacji I piętra budynku Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków Delegatura w Rzeszowie, ul. Mickiewicza 7

Treść zawiadomienia

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane - Przebudowa pomieszczeń piwnicznych w budynku administracyjno - biurowym WUOZ z/s Przemyślu ul. Jagielońska 29 -  https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania?ContractingEntityCity=Przemy%C5%9Bl

SWZ

Oferta

Oświadczenie wykonawcy

Wzór zobowiązania

Oświadczenie

Wykaz osób

Wzór umowy

Za. Projekt

Zał. Specyfikacje

Zał. Przedmiary

Informacja  o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania - przebudowa pomieszczeń piwnicznych

Treść informacji

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT DODATKOWYCH - przebudowa pomieszczeń piwnicznych

Treść informacji

Ogłoszenie o zamówieniu: Roboty budowlane adaptacja części poddasza wraz z wykonaniem klimatyzacji oraz wykonanie instalacji klimatyzacji I piętra budynku Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków Delegatura w Rzeszowie, ul. Mickiewicza 7

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Formularz ofertowy

Wzór  oświadczenia

Wykaz robót

Wykaz oób

Wzór umowy

Oświadczenie wykonawcy

Zobowiązania  podmiotu

Program funkcjonalno-użytkowy

Dokumentacja projektowa

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Treść zawiadomienia

Ogłoszenie o zamówieniu: Roboty budowlane adaptacja części poddasza wraz z wykonaniem klimatyzacji oraz wykonanie instalacji klimatyzacji I piętra budynku Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków Delegatura w Rzeszowie, ul. Mickiewicza 7

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Formularz oferty

Wykaz osób

Wzór oświadczenia wstępnego

Wzór wykazu robót

Wzór oświadczenia

Wzór umowy

Wzór zobowiązania podmiotu

Dokumentacja Projekt

Dokumentacja Inwentaryzacja

DokumentacjaEkspertyza

PozwolenieNaBudowę-Decyzja

Etapy program funkcjonalno użytkowy

INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ
do postępowania o udzielenie zamówienia na:
Adaptacja części poddasza wraz z wykonaniem klimatyzacji oraz wykonanie instalacji klimatyzacji I piętra budynku WUOZ Delegatura w Rzeszowie ul. Mickiewicza 7"
Nr postępowania: RZ.OA.272.2.2022

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane - Przebudowa pomieszczeń  piwnicznych w budynku administracyjno - biurowym WUOZ z/s Przemyślu ul. Jagielońska 29 - https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/2022%2FBZP%2000095498%2F01

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

SWZ

Oferta

Oświadczenie wykonawcy

Wzór zobowiązania

Oświadczenie

Wykaz osób

Wzór umowy 

Załącznik 1A Projekt

Załącznik 1B Specyfikacje

Załącznik 1C  Przedmiary

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dot. ogłoszenia: Adaptacja części poddasza wraz z wykonaniem klimatyzacji oraz wykonanie instalacji klimatyzacji I pietra budynku Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków Delegatura w Rzeszowie, ul. Mickiewicza 7.
Nr postępowania: BF-I.272.3.2021.WL

Treść zawiadomienia

Ogłoszenie o zamówieniu: Roboty budowlane adaptacja części poddasza wraz z wykonaniem klimatyzacji oraz wykonanie instalacji klimatyzacji I piętra budynku Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków Delegatura w Rzeszowie, ul. Mickiewicza 7

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Zał. nr 6

Zał. nr 7

Zał. nr 8

Zał. nr 9

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dot. ogłoszenia:  Adaptacja części poddasza wraz z wykonaniem klimatyzacji oraz wykonanie instalacji klimatyzacji I pietra budynku Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków Delegatura w Rzeszowie, ul. Mickiewicza 7

Treść zawiadomienia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: Adaptacja części poddasza wraz z wykonaniem klimatyzacji oraz wykonanie instalacji klimatyzacji I pietra budynku Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków Delegatura w Rzeszowie, ul. Mickiewicza 7

Zmiana ogłoszenia

SWZ zmodyfikowany 18.08.2021 r.

Wyjaśnienia terści SWZ oraz zmiana treści SWZ z dnia 18.08.2021 r.

Zał. do wyjasnień tresci SWZ z dnia 18.08.2021 - Uzupełnienie_rys. nr S-05K, S-06K, S-07K


Adaptacja części poddasza wraz z wykonaniem klimatyzacji oraz wykonanie instalacji klimatyzacji I pietra budynku  Wojewódzkiego  Urzędu Ochrony Zabytków Delegatura w Rzeszowie, ul. Mickiewicza 7

POWIADOMIENIE O ZMIANIE W SWZ 2

ZMIANA OGŁOSZENIA 2

MODYFIKACJA SWZ 2

Ogłoszenie o zamówieniu

      Zmiana ogłoszenia

Specyfikacja warunków zamówienia

       Zmiana do SWZ

       Modyfikacja SWZ

Formularz ofertowy

Oświadczenie

Wzór wykazu robót budowlanych

Wzór wykazu osób

Wzór umowy

Program funkcjonalno - użytkowy

Oświadczenie wykonawcy

Wzór zobowiązania 

Dokumentacja projektowa cz.1

Dokumentacja projektowa cz.2

Dokumentacja projektowa cz.3Udostępniający: Wiesława Wlazło
Publikacja dnia: 28.06.2022
Wytwarzający/Odpowiadający: Damian Pękalski
Dokument z dnia: 29.04.2022
Dokument oglądany razy: 1 562