szukaj
A A A K

SmodBIP
Biuletyn informacji publicznej
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków
z siedzibą w PrzemyśluOBWIESZCZENIA

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
za rok 2020

Treść oświadczenia:

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2020

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
za rok 2019

Treść oświadczenia:

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2019

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
za rok 2018

Treść oświadczenia:

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2018

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 
Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
za rok 2016

Treść oświadczenia:

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2016

OBWIESZCZENIE Z DNIA 11.07.2019 R.

Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadamia o wydaniu postanowienia   z dnia 11.07.2019 r. dotyczącego projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji usytuowanej na terenie zespołu  pałacowo - parkowego przy ul. Piastowskiej w Krosnie.

Treść obwieszczenia

OBWIESZCZENIE z dnia 31.01.2019 r. 

Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadamia o wydanej decyzji o pozwoleniu na prowadzenie robót związanych z przebudową sieci niskiego ciśnienia przy ul. Krasińskiego w Przemyślu.

Treść obieszczenia

Treść obwieszczenia:ieszczenie z dnia 22 maja 2018 roku

Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadamia o wydaniu decyzji znak: AZP-I.5151.58.2018.ES z dnia 22 maja 2018 roku w spawie prowadzenia robót związanych z rozbiórką instniejących sieci napowietrznych wraz z przyłączami przy ulicach: Drzymały, Cmentarnej, B. Śmiałego w Przemyślu. 

Treść obieszczenia:

OBWIESZCZENIE z 22 maja 2018 r.pdf

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
za rok 2017

Treść oświadczenia:

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2017.pdf

Obwieszczenie z dnia 20 czerwca 2018 roku

Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadamia o wydaniu decyzji znak: AZP-I.5151.44.2018.ES z dnia 26.04.2018 roku w spawie prowadzenia robót związanych z rozbiórką instniejących sieci napowietrznych wraz z przyłączami i budową sieci kablowych ze złączani i przyłączami kablowymi przy ulicach: Bema, Kołłątaja, Niemcewicza, Ogrodniczej w Przemyślu.

Treść obieszczenia:

OBWIESZCZENIE z 20 czerwca 2018 r.pdf

Obwieszczenie z dnia 18 lipca 2018 roku

Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadamia o wydaniu decyzji znak: AZP-I.5151.94.2018.ES z dnia 18.07.2018 roku  w spawie prowadzenia robót związanych z budową energetycznego przyłącza kablowego przebiagającego przez działki
nr 2911, 2907/11, 2909/1 obr. 202 do budbyku mieszkalnego przy ul. Bolesława Chrobrego
w Przemyślu.

Treść obwieszczenia:

OBWIESZCZENIE z 18 lipca 2018 r.pdf

Obwieszczenie z dnia 25 lipca 2018 roku

Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadamia o wydaniu decyzji znak: AZP-I.5151.112.2018.ES z dnia 25.07.2018 roku o pozwoleniu na prowadzenie robót związanych z "Rozbudową sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do pounktu gazowego na działce nr 818 obr. 208 i działki nr 148, 1944, 143/2, 159 obr. 207 w Przemyślu".

Treść obwieszczenia:

OBWIESZCZENIE z 25 lipca 2018 r.pdf

Obwieszczenie z dnia 31 lipca 2018 roku

Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadamia o wydaniu decyzji znak: AZP-I.5151.125.2018.ES z dnia 31.07.2018 roku o pozwoleniu na prowadzenie robót związanych z budową przyłącza ciepłowniczego w technologii rur preizolowanych z kablem transmisyjnym na działkach nr 1130/1, 1143, 1812, 1202, 1203, obręb 205 do budynku mieszkalnego przy
ul. Karszewskiego 7 w Przemyślu.

 Treść obwieszczenia:

OBWIESZCZENIE z 31 lipca 2018 r.pdf

Obwieszczenie z dnia 3 sierpnia 2018 roku

Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadamia o wydaniu decyzji znak: AZP-I.5151.123.2018.ES z dnia 03.08.2018 roku o pozwoleniu na prowadzenie robót budowlanych dla inwestycji pn.: ,,Sieć wodociągowa z przyłączami ul. Skośna w Przemyślu" przebiegającej przez działki nr 874, 878, 883, 890, 891 obr. 205 Przemyśl.

Treść obwieszczenia:

OBWIESZCZENIE z 3 sierpnia 2018 r.pdf

Obwieszczenie z dnia 9 sierpnia 2018 roku

Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków  zawiadamia o wydaniu decyzji znak: AZP-I.5151.124.2018.ES z dnia 03.08.2018 roku o pozwoleniu na prowadzenie robót budowlano-montażowych związanych z budową przyłącza ciepłowniczego w technologii rur preizolowanych z kablem transmisyjnym do budynku mieszkalnego przy ul. Wyczółkowskiego 4 na działce nr 1213 obr. 205 poprzez działki nr 1813, 1213, onr. 205 w Przemyślu.

Treść obwieszczenia:

OWIESZCZENIE z 9 sierpnia 2018 r.pdf

Obwieszczenie z dnia 27 września 2018 roku

Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadamia o wydaniu decyzji znak:
AZP-I.5151.145.2018.ES z dnia 26.09.2018 roku o pozwoleniu na budowę energetycznego przyłącza kablowego do budynku mieszkalnego w zabudowie szeregowej -segment 1-5 przy ul. Zawiszy Czarnego na działkach nr 1015/9, 1006, 1031 obr. 205
m. Przemyśla.

Treść obwieszczenia:

OBWIESZCZENIE z 27 września 2018 r.

Obwieszczenie z dnia 16 października 2018 roku

Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadamia o wydaniu decyzji znak:
AZP-I.5151.157.2018.ES z dnia 15.10.2018 roku o pozwoleniu na rozbudowę sieci ciśnienia wraz z przyłączami gazowymi do punktów gazowych dla zasilania budynków jednorodzinnych przy ul. Podgórskiej w Przemyślu przebiegającej przez działki nr ewd.:2625, 1526, 1318, 1305, 1304, 1307, 1308 - obręb 202 przy ul. 29 Listopada, Stanisława Augusta
i Podgórksiej w Przemyślu.

Treść obwieszczenia:

OBWIESZCZENIE z 16 października 2018 r.

Obwieszczenie z dnia 20 listopada 2018 roku

Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadamia o wydaniu decyzji znak:
AZP-I.5151.163.2018.ES z dnia 19.10.2018 roku o pozwoleniu na prowadzenie robót związanych z rozbiórką istniejącej sieci napowietrznej nn 0,4 kV wraz z przyłączami, budową sieci kablowych nn 0,4 kV wraz z przyłączami kablowymi, kablowo-pomiarowymi i licznikowymi przy ulicach: Wróblewskiego, Obrońców Westerplatte, Karaszewicza-Tokarzewskiego, Światowida, Brzóski, Skośnej w Przemyślu. 

Treść obwieszczenia:

OBWIESZCZENIE z 20 listopada 2018 r.

Obwieszczenie z dnia 20 listopada 2018 roku

Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadamia o wydaniu decyzji znak:
AZP-I.5151.162.2018.ES z dnia 20.10.2018 roku o pozwoleniu na prowadzenie robót związanych z rozbiórką istniejącej sieci napowietrznej nn 0,4 kV wraz ze złaczami
i  przyłączami kablowymi przy ulicach: Słowackiego, Zaleskiego w Przemyślu.

Treść obwieszczenia:

OBWIESZCZENIE z 20 listopada 2018 r.

Obwieszczenie z dnia 23 listopada 2018 roku

Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadamia o wydaniu decyzji znak:
AZP-I.5161.106.2018.ES z dnia 23.11.2018 roku o pozwoleniu na przeprowadzenie nadzoru archeologicznego na trasie inwestycji na stanowisku archeologicznym Ostrów 6 na obszarze AZP 108-83/81 podczas prac zmienych w związku z rozbudową sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami gazowymi do budynków mieszkalnych.

Treść obwieszczenia:

OBWIESZCZENIE z 23 listopada 2018 r.

Obwieszczenie z dnia 9 stycznia 2019 roku

Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadamia o wydaniu decyzji znak:
AZP-I.5151.1.2019.ES z dnia 08.01.2019 roku o pozwoleniu na przeprowadzenie robót budowlanych dla inwestycji pn. "Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do punktu gazowego dla zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr 960 przy ul. Bielskiego w Przemyślu ", przebiegającej przez działki nr 955, 956/2, 958/1, 958/3, 959, 960 obr. 201 m. Przemyśla.

Treść obwieszczenia:

OBWIESZCZENIE z 9 stycznia 2019 r.

Obwieszczenie z dnia 17 stycznia 2019 roku

Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadamia o wydaniu decyzji znak:
AZP-I.5161.1.2019.ES z dnia 16.01.2019 roku o pozwoleniu na przeprowadzenie nadzorów archeologicznych w trakcie prac ziemnych związanych z likwidacją istniejących odcinków sieci kanalizacji ogólnospławnej oraz budową nowej sieci kanalizacyjnej na działkach nr: 1544, 1572/1, 1572/2, 1572/3, 1572/7,1573 - obręb 207 m. Przemyśla.

Treść obwieszczenia:

OBWIESZCZENIE z 17 stycznia 2019 r. 

Obwieszczenie z dnia 21 stycznia 2019 roku

Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadamia o wydaniu decyzji znak:
AZP-I.5161.5.2019.MP z dnia 17.01.2019 roku o pozwoleniu na przeprowadzenie nadzoru archeologicznego na terenie działek nr 1537, 1596, 1589, 1880/7 w trakcie realizacji pn. ,,Budowa kablowej sieci nN 0,4 kV zasilanej ze stacji transformatorowych „Radymno 2", ,,Radymno 12", ,,Radymno 21" do obiektów: kamienica przy ul. LwowŚkiej 6, kino Świt przy ul. Lwowska 16 i budynku czworaku d. folwarku biskupiego przy ul. Lwowskiej 18 w Radymnie.

Treść obwieszczenia:

OBWIESZCZENIE z 21 stycznia 2019 r.

Obwieszczenie z dnia 22 stycznia 2019 roku

Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadamia o wydaniu decyzji znak:
AZP-I.5161.4.2019.MP z dnia 21.01.2019 roku o pozwoleniu Lublin na przeprowadzenie nadzoru archeologicznego na terenie działek nr 1436, 1472, 1476, 1479, 1481, 1483/1, 1483/2, 1487, 1491, 1495, 1496, 1503, 1504, 1509, 1510/1,1510/2 , 1511, 1512, 1513, 1515/1, 1515/2 ,1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527/1,1527/2, 1528, 1529/1, 1529/2, 1530, 1532/1, 1532/2, 1533/4, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538 ,1540/1, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1548, 1549, 15 52, 1553, 1556, 1557, 1558, 1563, 2646w trakcie realizacji inwestycji związanej z budową kablowej sieci nN 0,4 kV zasilanej ze stacji transformatorowej „Radymno 2", przy ul. Narutowicza, Zachariasiewicza, Lwowskiej, Gruszki i Polnej.

Treść obwieszczenia:

OBWIESZCZENIE z 22 stycznia 2019 r.

Obwieszczenie z dnia 30 stycznia 2019 roku

Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadamia o wydaniu decyzji znak:
AZP-I.5151.17.2019.ES z dnia 29.01.2019 r. o pozwoleniu na prowadzenie robót związanych z budową sieci wodociągowej, rozdzielczej i kanalizacji sanitarnej na działkach nr 446/5, 446/4, 446/3, 419/2, 418/2 obr. 208, przy ul. Polnej i Wąskiej (jednostka ewid.: 186.201-1 m. Przemyśl). 

Treść obwieszczenia:

OBWIESZCZENIE z 30 stycznia 2019 r.

Obwieszczenie z dnia 17 kwietnia 2019 roku

Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadamia o wydaniu decyzji znak:
AZP-I.5151.35.2019.ES z dnia 16.04.2019 r. o pozwoleniu na przebudowę sieci wodociągowej z przyłączami w ul. św. Jana Nepomucena w Przemyślu od skrzyżowania z ul. 3-go Maja na działkach nr: 758/9, 758/10, 762/1, 763, 858, 861/2, 1035, 1040, 1043, 1045, 1048, 1049, 1051, 1052, 1089, 1105, 1106, 1107, 1108 , 1154, 1159, 1160, 1161, 1163, 1171, 1313/1, 1808 obr. 205 wzdłuż ul. św. Jana Nepomucena w Przemyślu, z warunkiem powiadomienia tut. Urzędu w przypadku natrafienia podczas prac ziemnych na obiekty lub zabytki o charakterze archeologicznym.

Treść obwieszczenia:

OBWIESZCZENIE z 17 kwietnia 2019 r.

Obwieszczenie z dnia 24 kwietnia 2019 roku

Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadamia o wydaniu decyzji znak:
AZP-I.5151.35.2019.ES z dnia 16.04.2019 r. o pozwoleniu na rozbiórkę i tniejącej linii nn 0,4 kV , budowę sieci kablowych nn 0,4 kV wraz z przyłączami kablowymi, złączami kablowymi, kablowo - pomiarowym i i licznikowymi przy ul. Lenartowicza, Rodziewiczówny, Orzeszkowej. Brata Alberta, Focha, Kadłubka, Koźmiana w Przemyślu na działkach nr 2554, 2352, 2621, 2408, 2355, 2664, 2665, 2644, 2659/3, 2666, 2620, 2570, 2572, 2618/1, 2560, 2559, 2558, 2556, 2555, 2574, 2575, 2581, 2578, 2580, 2579, 2583, 2540, 2535, 2537, 2533 , 2544, 2539,2551, 2615, 2550, 2490 2491, 2492, 2495, 2496, 2498, 2614, 2500, 2501, 2502, 2445, 2444, 2627, 2613, 2503, 2504, 2417, 2420, 2647/1, 2647/2, 2505, 2506, 2517, 2508, 2516, 2515, 2514, 2513, 2512, 2526, 2525, 2524, 2521, 2519, 2518, 2589, 2616, 2586, 2585, 2617, 2557, 2656, 2659 /1, 2611, 2547, 2548, 2634/2, 2480/2, 2608, 2582, 2543 obr. 202 Jednostka ewidencyjna: 186201_1 M. Przemyśl, z warunkiem powiadomienia tut. Urzędu w przypadku na trafienia podczas prac ziemnych na obiekty lub zabytki o charakterze archeologicznym.

Treść obwieszczenia:

OBWIESZCZENIE z 24 kwietnia 2019 r.

Obwieszczenie z dnia 16 maja 2019 roku

Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadamia o wydaniu decyzji znak: AZP-I.5151.51.2019.ES z dnia 16.05.2019 r. o pozwole niu na rozbiórkę istniejącej sieci napowietrznej nn 0,4 kV wraz z przyłączam i, budowę elektroenergetycznych sieci kablowych nn 0,4 kV wraz z przyłączami kablowymi, złączami kablowymi, kablowo - pomiarowymi i licznikowymi w m. Bircza na działkach nr 531 , 433/7, 433/2, 766/4, 466, 432, 431, 410, 409, 498, 499, 500, 497, 496, , 502, 508, 494/2, 491, 504, 485, 454, 459/6, 459/4, 521/4, 459/2, 465, 503/1, 520, 507, 511/1, 511/3, 51O, 514, 515, 516, 513, 512, 517, 519, 562/1, 563/3, 564, 569, 568, 571, 553, 530/2, 530/1, 528, 527/1, 526/1, 521/1, 462, 463, 522, 523, 524, 525/1, 464, 554/2, 555 /5, 529, 766/2, 766/3, 567, 518, 509, 511/2, 505, 52 1/3, 525 /2 - obręb 0001 Bircza, jedno stka ewidencyjna: 181301 _2 Bircza.

Treść obwieszczenia:

OBWIESZCZENIE z 16 maja 2019 r.

Obwieszczenie z dnia 3 czerwca 2019 roku

Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadamia o wydaniu decyzji znak: AZP-I.5161.44.2019.ES z dnia 03.06.2019 r. o pozwoleniu na prowadzenie nadzorów archeologicznych podczas robót związanych z przebudową sieci niskiego ciśnienia przy
ul. Krasińskiego wraz z przyłączami na działkach 1296, 1302, 1306, 1308/1, 1291,1305, 1304, 1312, 1311 obręb 205 w Przemyślu.

Treść obwieszczenia:

OBWIESZCZENIE z 3 czerwca 2019 r.Udostępniający: Damian Pękalski
Publikacja dnia: 28.10.2021
Wytwarzający/Odpowiadający: Damian Pękalski
Dokument z dnia: 12.07.2019
Dokument oglądany razy: 2 161