szukaj
A A A K

SmodBIP
Biuletyn informacji publicznej
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków
z siedzibą w PrzemyśluTo jest wersja archiwalna z dnia 01.09.2021, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: wprowadzenie obwieszczenia

Aktualności

ZAWIADOMIENIE

Zawiadomienie o włączeniu karty ewidencyjnej zabytku nieruchomego
do wojewódzkiej ewidencji zabytków - kładki na rzece Wisłok w Świętoniowej, gm. Przeworsk, pow. przeworski położonej w ciągu drogi powiatowej nr: P 1579R, na działkach nr 1489, 142, 740, 603 - obr. Świętoniowa, pow. przeworski.

Treść zawiadomienia

ZAWIADOMIENIE

Zawiadomienie o włączeniu karty ewidencyjnej zabytku nieruchomego
do wojewódzkiej ewidencji zabytków - most drogowy położony w ciągu drogi powiaowej nr P 1259R, na działkach nr: 1581, 1554, 945, 481, 923 - obr. Gniewczyna Łańcucka, gm. Tryńcza, pow. przeworski.

Treść zawiadomienia

ZAWIADOMIENIE

Zawiadomienie o zamiarze wyłączenia karty ewidencyjnej zabytku nieruchomego
z wojewódzkiej ewidencji zabytków - drewnianego budynku mieszkalnego nr 7 przy
ul. Kościuszki w Sieniawie, położonego na działce nr 1019 - obr. 0010 Sieniawa, pow. przeworski

Treść zawiadomienia

ZAWIADOMIENIE

Zawiadomienie o zamiarze włączenia karty ewidencyjnej zabytku nieruchomego
do wojewódzkiej ewidencji zabytków - kładki na rzece Wisłok w Świętoniowej, gm. Przeworsk, pow. przeworski położonej w ciągu drogi powiatowej nr: P 1579R, na działkach nr 1489, 142, 740, 603 - obr. Świętoniowa, pow. przeworski.

Treść zawiadomienia

ZAWIADOMIENIE

Zawiadomienie o zamiarze wyłączenia karty ewidencyjnej zabytku nieruchomego
z wojewódzkiej ewidencji zabytków - drewnianego budynku mieszkalnego nr 117 (d. nr 347 - d. agronomówka) usytuowanego na działce nr ewid. 247, położonego w miejscowości Wola Ociecka, gm. Ostrów, pow. ropczycko-sędziszowski.

Treść zawiadomienia

ZAWIADOMIENIE

Zawiadomienie o zamiarze włączenia karty ewidencyjnej zabytku nieruchomego
do wojewódzkiej ewidencji zabytków - most drogowy położony w ciągu drogi powiaowej nr P 1259R, na działkach nr: 1581, 1554, 945, 481, 923 - obr. Gniewczyna Łańcucka, gm. Tryńcza, pow. przeworski.

Treść zawiadomienia

ZAWIADOMIENIE

Zawiadomienie o zamiarze włączenia karty ewidencyjnej zabytku nieruchomego
do wojewódzkiej ewidencji zabytków - cmentarz żydowski w Raniżowie,
ul. Św. Floriana, ul. Sportowa, dz. ewid. nr 1356. 

Treść zawiadomienia

ZAWIADOMIENIE

Zawiadomienie o zamiarze włączenia karty ewidencyjnej zabytku nieruchomego
do wojewódzkiej ewidencji zabytków - cmentarz żydowski w Majdanie Królewskim,
ul. Komorowska, dz. ewid. nr: 1355 i częściowo dz. ewid. nr 1353/5.

Treść zawiadomienia

ZAWIADOMIENIE

Zawiadomienie o zamiarze włączenia karty ewidencyjnej zabytku nieruchomego do wojewódzkiej ewidencji zabytków - cmentarz żydowski w Głogowie Małopolskim, dz. ewid. nr: 2540, 2536/1 i dz. ewid. nr 2536/3.

Treść zawiadomienia

ZAWIADOMIENIE

Zawiadomienie o wyłączeniu karty ewidencyjnej zabytku nieruchomego z wojewódzkiej ewidencji zabytków - oficyna zachodnia w zespole dworsko- parkowym w Stubnie, gm. Stubno.

Treść zawiadomienia

ZAWIADOMIENIE

Zawiadomienie o włączeniu kart ewidencyjnych zabytków nieruchomych do wojewódzkiej ewidencji zabytków:
- układ przestrzenny ulicy ks. Jałowego w Rzeszowie,
- układ przestrzenny Placu Farnego i Skweru Lisa-Kuli w Rzeszowie,
- układ przestrzenny ulicy Zygmuntowskiej i części wsch. ulicy Jagiellońskiej
w Rzeszowie.

Treść zawiadomienia

ZAWIADOMIENIE

Zawiadomienie o włączeniu karty ewidencyjnej zabytku nieruchomego do wojewódzkiej ewidencji zabytków - układu urbanistycznego historycznego centrum Leżajska.

Treść zawiadomienia

ZAWIADOMIENIE

Zawiadomienie o włączeniu karty ewidencyjnej zabytku nieruchomego do wojewódzkiej ewidencji zabytków - układu urbanistycznego historycznego centrum Brzostka.

Treść zawiadomienia

ZAWIADOMIENIE

Zawiadomienie o włączeniu karty ewidencyjnej zabytku nieruchomego do wojewódzkiej ewidencji zabytków - układu urbanistycznego historycznego centrum Pilzna.

Treść zawiadomienia

ZAWIADOMIENIE

Zawiadomienie o zamiarze włączenia karty ewidencyjnej zabytku nieruchomego do wojewódzkiej ewidencji zabytków - układu urbanistycznego historycznego centrum Sędziszowa Małopolskiego datowanego na 1483 - XX w., obejmującego Rynek i ulice: 3 Maja, Partyzantów, Piekarską, Kolejową, prof. S. Kota, Kwiatową, Jana Pawła II, ks. S. Maciąga, Kościuszki, Krótką, Garncarską, Szeroką, Szkarpową, Bednarską i Wyspiańskiego w Sędziszowie Małopolskim., gm. Sędziszów Małopolski., pow. ropczycko - sędziszowski.

Treść zawiadomienia

ZAWIADOMIENIE

Zawiadoomienie  o wyłączeniu karty ewidencyjnej zabytku nieruchomego z wojewódzkiej ewidencji zabytków budynku obory z zepołu dworsko - parkowego w Rzeszowie-Słocinie,  ul. Paderewskiego 124 A.

Tewść zawiadomienia

ZAWIADOMIENIE

Zawiadomienie o zamiarze włączenia kart ewidencyjnych zabytków nieruchomych do wojewódzkiej ewidencji zabytków:
- układ przestrzenny ulicy ks. Jałowego w Rzeszowie,
- układ przestrzenny Placu Farnego i Skweru Lisa-Kuli w Rzeszowie,
- układ przestrzenny ulicy Zygmuntowskiej i części wsch. ulicy Jagiellońskiej
w Rzeszowie.

Treść zawiadomienia

ZAWIADOMIENIE

Zawiadomienie o zamiarze włączenia karty ewidencyjnej zabytku nieruchomego do wojewódzkiej ewidencji zabytków - układu urbanistycznego historycznego centrum Leżajska.

Treść zawiadomienia

ZAWIADOMIENIE

Zawiadomienie o zamiarze włączenia karty ewidencyjnej zabytku nieruchomego do wojewódzkiej ewidencji zabytków - układu urbanistycznego historycznego centrum Brzostka.

Treść zawiadomienia

ZAWIADOMIENIE

Zawiadomienie o zamiarze włączenia karty ewidencyjnej zabytku nieruchomego do wojewódzkiej ewidencji zabytków - układu urbanistycznego historycznego centrum Pilzna.

Treść zawiadomienia

ZAWIADOMIENIE

Zawiadomienie o zamiarze wyłączenia karty ewidencyjnej zabytku nieruchomego z wojewódzkiej ewidencji zabytków - budynek oficyny zachodniej  w zespole dworsko - parkowym w Stubnie. 

Treść zawiadomienia

ZAWIADOMIENIE

Zawiadomienie o wyłączeniu karty ewidencyjnej zabytku nieruchomego z wojewódzkiej ewidencji zabytków - budynku przy ul. Matejki 3 w Przemyślu.

Treść zawiadomienia

ZAWIADOMIENIE

Zawiadomienie o zamiarze wyłączenia karty ewidencyjnej zabytku nieruchomego z wojewódzkiej ewidencji zabytków - budynku przy ul. Matejki 3 w Przemyślu.

Treść zawiadomienia

ZAWIADOMIENIE

Zawiadomienie o wyłączeniu karty ewidencyjnej zabytku nieruchomego z wojewódzkiej ewidencji zabytków -dom nr 194, Zasów-Parkany, gm. Żyraków

Treść zawiadomienia

ZAWIADOMIENIE

Zawiadomienie o wyłączeniu karty ewidencyjnej zabytku nieruchomego z wojewódzkiej ewidencji zabytków - dom nr 46, Dęborzyn; domów nr 1 ,495, 504 i kapliczki w Jodłowej, gm. Jodłowa

Treść zawiadomienia

ZAWIADOMIENIE

Zawiadomienie o włączeniu karty ewidencyjnej  zabytku nieruchomego do wojewódzkiej ewidencji -kapliczka MB na terenie  zespołu dworsko-parkowego w Korzeniowie.

Treść zawiadomienia

ZAWIADOMIENIE

Zawiadomienie o wyłączeniu kart ewidencyjnych zabytków ruchomych z wojewódzkiej ewidencji zabytków stanowiących część wyposażenia  drewnianego kościoła w Siennowie, gm. Zarzecze.

Treść zawiadomienia

ZARZĄDZENIE nr 27/2020

PWKZ w sprawie ustalenia procedury postępowania w zakresie przekazywania zabytków archeologicznych w depozyt, kontroli przestrzegania i stosowania przepisów dot. ochrony zabytków przez wykonawców badań archeologicznych, muzea i inne jednostki organizacyjne oraz sposobu postępowania w przypadku odkrycia lub przypadkowego znalezienia zabytku archeologicznego.

Treść zarządzenia

ZAWIADOMIENIE

PWKZ o włączeniu karty ewidencyjnej zabytku nieruchomego do wojewódzkiej ewidencji zabytków pozostałości zespołu cerkiewnego w Majadanie Sieniawskim, gm. Adamówka.

Treść zawiadomienia

Karta ewidencyjna

ZAWIADOMIENIE

PWKZ o włączeniu karty ewidencyjnej zabytku nieruchomego do wojewódzkiej ewidencji zabytków - budynek usługowo-mieszkaniowy Rynek 21 w Żołyni, gm. Żołynia, pow. łańcucki.

Treść zawiadomienia

Karta ewidencyjna

ZAWIADOMIENIE

Zawiadomienie o zamiarze wyłączenia z wojewódzkiej ewidencji zabytków domu drewnianego Białka 203, gm. Błażowa, pow. rzeszowski, dz. ewid. nr 364, obręb 0001 Białka. 

Treść zawiadomienia

ZAWIADOMIENIE

Zawiadomienie o zamiarze wyłączenia z wojewódzkiej ewidencji zabytków następujących obiektów:
1. Dom, Dęborzyn 46, gm. Jodłowa, pow. dębicki, dz. ewid. nr 285 obr. 0002 Dęborzyn
2. Dom Gromadzki, Jodłowa 1, gm. Jodłowa, pow. dębicki, dz. ewid. nr 1885/2
obr. 0004 Jodłowa
3. Kapliczka, Jodłowa 92, gm. Jodłowa, pow. dębicki, dz. ewid. nr 2176 obr. 0004 Jodłowa
4. Dom, Jodłowa 495, gm. Jodłowa, pow. dębicki, dz. ewid. nr 725 obr. 0004 Jodłowa
5. Dom, Jodłowa 504, gm. Jodłowa, pow. dębicki, dz. ewid. nr 800 obr. 0004 Jodłowa

Treść zawiadomienia

ZAWIADOMIENIE

Zawiadomienie o zamiarze wyłączenia z wojewódzkiej ewidencji zabytków domu drewnianego Zasnów - Parkanny 184, gm. Żyraków, pow. dębicki, dz. ewid. nr 204/3, obr. 0011 Zasnów.

Treść zawiadomienia

ZAWIADOMIENIE

Zawiadomienie o zamiarze wyłączenia z wojewódzkiej ewidencji zabytków domu murowanego Góra Motyczna 117, gm. Żyraków, pow. dębicki, dz. ewid. nr 200/6, obręb 003 Góra Motyczna.

Treść zawiadomienia

ZAWIADOMIENIE

Zawiadomienie o zamiarze włączenia do wojewódzkiej ewidencji zabytków kapliczki Matki Boskiej na terenie zespołu dworsko - parkowego w Korzeniowie, gm. Żyraków, pow. dębicki, dz. nr ewid. 713/1, obręb 0004 Korzeniów.

Treść zawiadomienia

ZAWIADOMIENIE

Zawiadomienie o zamiarze wyłączenia z wojewódzkiej ewidencji zabytków części wyposażenia z drewnianego  kościoła w Siennowie.

Treść zawiadomienia

ZAWIADOMIENIE

Zawiadomienie o zamierze  włączenia karty ewidencyjnej zabytku nieruchomego do wojewódzkiej ewidencji zabytków  budynku usługowo-mieszkaniowego Rynek 21 w Żołyni.

Treść zawiadomienia

Zawiadomienie o zamiarze włączenia  do wojewódzkiej ewidencji zabytków pozostałości zespołu cerkiewnego w Majdanie Sieniawskim, gm. Adamówka

Treść zawiadomienia

Zarządzenie nr 13/2020

Zarządzenie Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora  Zabytków w sprawie wyłączenia  z wojewódzkiej ewidencji zabytków domu nr 305 w Urzejowicach, gm. Przeworsk.

Treść zarządzenia

ZARZĄDZENIE  NR 2/2020

Zarządzenie Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie wyłączenia z wojewódzkiej ewidencji  zabytków drewnianego domu przy ul. Jasnej nr 22 w Przeworsku.

Treść zarządzenia


Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków w Przemyslu  przypomina, iż wnioski o udzielenie w 2016 r.  dotacji celowej składa się do 28 lutego bieżącego roku. Szczegółowe informacje zawarte są w zakładce "Pomoc publiczna - Dotacje".

Zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach ruchomych i nieruchomych.

Treść zarządzenia  i regulamin

ZABYTEK ZADBANY

Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków podaje do wiadomości, że w tegorocznej edycji ogólnopolskiego konkursu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków „Zabytek Zadbany”, realizowanego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa, wyróżnienia otrzymały dwa obiekty z terenu województwa podkarpackiego:
• kościół p.w. Wniebowzięcia NMP w Lutczy - kategoria specjalna: architektura i konstrukcje drewniane,

Zdjęcia
• kolektor sanitarny w Przemyślu - kategoria specjalna: architektura przemysłowa i zabytki techniki.
Zdjęcia


Zarządzenie nr 9/2019

Zarządzenie Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie włączenia do wojewódzkiej ewidencji zabytków architektury z terenu gm. Jawornik Polski. 

Treść zarządzenia


Pokaż aktualności z roku:

Zarządzenie nr 10/2021

06.07.2021

Zarządzenie nr 10/2021 z dnia 05 lipca 2021 r.

Obwieszczenie

09.03.2021

Podkarpacki Wojewódzki Konserwtor Zabytków w Przemyślu zawiadamia o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie  wpisania do rejestru zabytków Otoczenia Zespołu Baterii Pozycyjnej 3 Kruhel w Przemyślu.Udostępniający: Damian Pękalski
Publikacja dnia: 01.09.2021
Wytwarzający/Odpowiadający: Damian Pękalski
Dokument z dnia: 16.06.2021
Dokument oglądany razy: 10 464