szukaj
A A A K

SmodBIP
Biuletyn informacji publicznej
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków
z siedzibą w PrzemyśluMajątek trwały

Zestawienie wartości skłądników majątkowych będących w użytkowaniu Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z/s w Przemyślu ujętego wg klasyfikacji środków trwałych.

Stan na 31.12.2020 r.

Załącznik

Stan na  31.12.2019r.

Załącznik

Informacja z wykonania budżetu

Stan na 31.12.2019 r.

Załącznik

Stan na dzień 31.12.2018 r.

Załącznik

Stan na dzień 18.05.2017 r.

Srodki trwałe

INFORMACJA O ZBĘDNYCH I ZUŻYTYCH SKŁADNIKACH RZECZOWYCH MAJĄTKU RUCHOMEGO, KTÓREGO WARTOŚĆ PRZEKRACZA 300 EURO W WOJEWÓDZKIM URZĘDZIE OCHRONY ZABYTKÓW Z/S W PRZEMYŚLU


Informacja

Informacja o składnikach majątku nieodpłatnie przekazanych lub przekazanych w formie darowizny innym jednostkom

InformacjaUdostępniający: Wiesława Wlazło
Publikacja dnia: 13.05.2021
Wytwarzający/Odpowiadający: Wanda Lichacz
Dokument z dnia: 13.05.2021
Dokument oglądany razy: 2 818