szukaj
A A A K

SmodBIP
Biuletyn informacji publicznej
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków
z siedzibą w PrzemyśluPodstawy prawne

Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków  w Przemyślu działa w imieniu Wojewody Podkarpackiego na podstawie art. 89 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z  2020 r.,  poz. 282), art. 39.1-4 ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 156 z 2000 r., poz. 1118 z późniejszymi zmianami), art. 53 ust.4 pkt 2 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717).Udostępniający: Wiesława Wlazło
Publikacja dnia: 12.10.2020
Wytwarzający/Odpowiadający: Wiesława Wlazło
Dokument z dnia: 19.07.2016
Dokument oglądany razy: 2 946