szukaj
A A A K

SmodBIP
Biuletyn informacji publicznej
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków
z siedzibą w PrzemyśluTo jest wersja archiwalna z dnia 01.02.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: wprowadzenie obwieszczenia

OBWIESZCZENIA

OBWIESZCZENIE z dnia 31.01.2019 r. 

Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadamia o wydanej decyzji o pozwoleniu na prowadzenie robót związanych z przebudową sieci niskiego ciśnienia przy ul. Krasińskiego w Przemyślu.

Treść obieszczenia

Treść obwieszczenia:ieszczenie z dnia 22 maja 2018 roku

Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadamia o wydaniu decyzji znak: AZP-I.5151.58.2018.ES z dnia 22 maja 2018 roku w spawie prowadzenia robót związanych z rozbiórką instniejących sieci napowietrznych wraz z przyłączami przy ulicach: Drzymały, Cmentarnej, B. Śmiałego w Przemyślu. 

Treść obieszczenia:

OBWIESZCZENIE z 22 maja 2018 r.pdf

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
za rok 2017

Treść oświadczenia:

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2017.pdf

Obwieszczenie z dnia 20 czerwca 2018 roku

Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadamia o wydaniu decyzji znak: AZP-I.5151.44.2018.ES z dnia 26.04.2018 roku w spawie prowadzenia robót związanych z rozbiórką instniejących sieci napowietrznych wraz z przyłączami i budową sieci kablowych ze złączani i przyłączami kablowymi przy ulicach: Bema, Kołłątaja, Niemcewicza, Ogrodniczej w Przemyślu.

Treść obieszczenia:

OBWIESZCZENIE z 20 czerwca 2018 r.pdf

Obwieszczenie z dnia 18 lipca 2018 roku

Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadamia o wydaniu decyzji znak: AZP-I.5151.94.2018.ES z dnia 18.07.2018 roku  w spawie prowadzenia robót związanych z budową energetycznego przyłącza kablowego przebiagającego przez działki
nr 2911, 2907/11, 2909/1 obr. 202 do budbyku mieszkalnego przy ul. Bolesława Chrobrego
w Przemyślu.

Treść obwieszczenia:

OBWIESZCZENIE z 18 lipca 2018 r.pdf

Obwieszczenie z dnia 25 lipca 2018 roku

Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadamia o wydaniu decyzji znak: AZP-I.5151.112.2018.ES z dnia 25.07.2018 roku o pozwoleniu na prowadzenie robót związanych z "Rozbudową sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do pounktu gazowego na działce nr 818 obr. 208 i działki nr 148, 1944, 143/2, 159 obr. 207 w Przemyślu".

Treść obwieszczenia:

OBWIESZCZENIE z 25 lipca 2018 r.pdf

Obwieszczenie z dnia 31 lipca 2018 roku

Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadamia o wydaniu decyzji znak: AZP-I.5151.125.2018.ES z dnia 31.07.2018 roku o pozwoleniu na prowadzenie robót związanych z budową przyłącza ciepłowniczego w technologii rur preizolowanych z kablem transmisyjnym na działkach nr 1130/1, 1143, 1812, 1202, 1203, obręb 205 do budynku mieszkalnego przy
ul. Karszewskiego 7 w Przemyślu.

 Treść obwieszczenia:

OBWIESZCZENIE z 31 lipca 2018 r.pdf

Obwieszczenie z dnia 3 sierpnia 2018 roku

Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadamia o wydaniu decyzji znak: AZP-I.5151.123.2018.ES z dnia 03.08.2018 roku o pozwoleniu na prowadzenie robót budowlanych dla inwestycji pn.: ,,Sieć wodociągowa z przyłączami ul. Skośna w Przemyślu" przebiegającej przez działki nr 874, 878, 883, 890, 891 obr. 205 Przemyśl.

Treść obwieszczenia:

OBWIESZCZENIE z 3 sierpnia 2018 r.pdf

Obwieszczenie z dnia 9 sierpnia 2018 roku

Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków  zawiadamia o wydaniu decyzji znak: AZP-I.5151.124.2018.ES z dnia 03.08.2018 roku o pozwoleniu na prowadzenie robót budowlano-montażowych związanych z budową przyłącza ciepłowniczego w technologii rur preizolowanych z kablem transmisyjnym do budynku mieszkalnego przy ul. Wyczółkowskiego 4 na działce nr 1213 obr. 205 poprzez działki nr 1813, 1213, onr. 205 w Przemyślu.

Treść obwieszczenia:

OWIESZCZENIE z 9 sierpnia 2018 r.pdf

Obwieszczenie z dnia 27 września 2018 roku

Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadamia o wydaniu decyzji znak:
AZP-I.5151.145.2018.ES z dnia 26.09.2018 roku o pozwoleniu na budowę energetycznego przyłącza kablowego do budynku mieszkalnego w zabudowie szeregowej -segment 1-5 przy ul. Zawiszy Czarnego na działkach nr 1015/9, 1006, 1031 obr. 205
m. Przemyśla.

Treść obwieszczenia:

OBWIESZCZENIE z 27 września 2018 r.

Obwieszczenie z dnia 16 października 2018 roku

Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadamia o wydaniu decyzji znak:
AZP-I.5151.157.2018.ES z dnia 15.10.2018 roku o pozwoleniu na rozbudowę sieci ciśnienia wraz z przyłączami gazowymi do punktów gazowych dla zasilania budynków jednorodzinnych przy ul. Podgórskiej w Przemyślu przebiegającej przez działki nr ewd.:2625, 1526, 1318, 1305, 1304, 1307, 1308 - obręb 202 przy ul. 29 Listopada, Stanisława Augusta
i Podgórksiej w Przemyślu.

Treść obwieszczenia:

OBWIESZCZENIE z 16 października 2018 r.

Obwieszczenie z dnia 20 listopada 2018 roku

Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadamia o wydaniu decyzji znak:
AZP-I.5151.163.2018.ES z dnia 19.10.2018 roku o pozwoleniu na prowadzenie robót związanych z rozbiórką istniejącej sieci napowietrznej nn 0,4 kV wraz z przyłączami, budową sieci kablowych nn 0,4 kV wraz z przyłączami kablowymi, kablowo-pomiarowymi i licznikowymi przy ulicach: Wróblewskiego, Obrońców Westerplatte, Karaszewicza-Tokarzewskiego, Światowida, Brzóski, Skośnej w Przemyślu. 

Treść obwieszczenia:

OBWIESZCZENIE z 20 listopada 2018 r.

Obwieszczenie z dnia 20 listopada 2018 roku

Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadamia o wydaniu decyzji znak:
AZP-I.5151.162.2018.ES z dnia 20.10.2018 roku o pozwoleniu na prowadzenie robót związanych z rozbiórką istniejącej sieci napowietrznej nn 0,4 kV wraz ze złaczami
i  przyłączami kablowymi przy ulicach: Słowackiego, Zaleskiego w Przemyślu.

Treść obwieszczenia:

OBWIESZCZENIE z 20 listopada 2018 r.

Obwieszczenie z dnia 23 listopada 2018 roku

Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadamia o wydaniu decyzji znak:
AZP-I.5161.106.2018.ES z dnia 23.11.2018 roku o pozwoleniu na przeprowadzenie nadzoru archeologicznego na trasie inwestycji na stanowisku archeologicznym Ostrów 6 na obszarze AZP 108-83/81 podczas prac zmienych w związku z rozbudową sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami gazowymi do budynków mieszkalnych.

Treść obwieszczenia:

OBWIESZCZENIE z 23 listopada 2018 r.

Obwieszczenie z dnia 9 stycznia 2019 roku

Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadamia o wydaniu decyzji znak:
AZP-I.5151.1.2019.ES z dnia 08.01.2019 roku o pozwoleniu na przeprowadzenie robót budowlanych dla inwestycji pn. "Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do punktu gazowego dla zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr 960 przy ul. Bielskiego w Przemyślu ", przebiegającej przez działki nr 955, 956/2, 958/1, 958/3, 959, 960 obr. 201 m. Przemyśla.

Treść obwieszczenia:

OBWIESZCZENIE z 9 stycznia 2019 r.

Obwieszczenie z dnia 17 stycznia 2019 roku

Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadamia o wydaniu decyzji znak:
AZP-I.5161.1.2019.ES z dnia 16.01.2019 roku o pozwoleniu na przeprowadzenie nadzorów archeologicznych w trakcie prac ziemnych związanych z likwidacją istniejących odcinków sieci kanalizacji ogólnospławnej oraz budową nowej sieci kanalizacyjnej na działkach nr: 1544, 1572/1, 1572/2, 1572/3, 1572/7,1573 - obręb 207 m. Przemyśla.

Treść obwieszczenia:

OBWIESZCZENIE z 17 stycznia 2019 r. 

Obwieszczenie z dnia 21 stycznia 2019 roku

Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadamia o wydaniu decyzji znak:
AZP-I.5161.5.2019.MP z dnia 17.01.2019 roku o pozwoleniu na przeprowadzenie nadzoru archeologicznego na terenie działek nr 1537, 1596, 1589, 1880/7 w trakcie realizacji pn. ,,Budowa kablowej sieci nN 0,4 kV zasilanej ze stacji transformatorowych „Radymno 2", ,,Radymno 12", ,,Radymno 21" do obiektów: kamienica przy ul. LwowŚkiej 6, kino Świt przy ul. Lwowska 16 i budynku czworaku d. folwarku biskupiego przy ul. Lwowskiej 18 w Radymnie.

Treść obwieszczenia:

OBWIESZCZENIE z 21 stycznia 2019 r.

Obwieszczenie z dnia 22 stycznia 2019 roku

Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadamia o wydaniu decyzji znak:
AZP-I.5161.4.2019.MP z dnia 21.01.2019 roku o pozwoleniu Lublin na przeprowadzenie nadzoru archeologicznego na terenie działek nr 1436, 1472, 1476, 1479, 1481, 1483/1, 1483/2, 1487, 1491, 1495, 1496, 1503, 1504, 1509, 1510/1,1510/2 , 1511, 1512, 1513, 1515/1, 1515/2 ,1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527/1,1527/2, 1528, 1529/1, 1529/2, 1530, 1532/1, 1532/2, 1533/4, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538 ,1540/1, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1548, 1549, 15 52, 1553, 1556, 1557, 1558, 1563, 2646w trakcie realizacji inwestycji związanej z budową kablowej sieci nN 0,4 kV zasilanej ze stacji transformatorowej „Radymno 2", przy ul. Narutowicza, Zachariasiewicza, Lwowskiej, Gruszki i Polnej.

Treść obwieszczenia:

OBWIESZCZENIE z 22 stycznia 2019 r.

Obwieszczenie z dnia 30 stycznia 2019 roku

Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadamia o wydaniu decyzji znak:
AZP-I.5151.17.2019.ES z dnia 29.01.2019 r. o pozwoleniu na prowadzenie robót związanych z budową sieci wodociągowej, rozdzielczej i kanalizacji sanitarnej na działkach nr 446/5, 446/4, 446/3, 419/2, 418/2 obr. 208, przy ul. Polnej i Wąskiej (jednostka ewid.: 186.201-1 m. Przemyśl). 

Treść obwieszczenia:

OBWIESZCZENIE z 30 stycznia 2019 r.Udostępniający: Wiesława Wlazło
Publikacja dnia: 01.02.2019
Wytwarzający/Odpowiadający: Damian Pękalski
Dokument z dnia: 01.02.2019
Dokument oglądany razy: 764