szukaj
A A A K

SmodBIP
Biuletyn informacji publicznej
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków
z siedzibą w PrzemyśluTo jest wersja archiwalna z dnia 21.01.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: wprowadzenie obwieszczenia

OBWIESZCZENIA

Treść obwieszczenia:ieszczenie z dnia 22 maja 2018 roku

Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadamia o wydaniu decyzji znak: AZP-I.5151.58.2018.ES z dnia 22 maja 2018 roku w spawie prowadzenia robót związanych z rozbiórką instniejących sieci napowietrznych wraz z przyłączami przy ulicach: Drzymały, Cmentarnej, B. Śmiałego w Przemyślu. 

Treść obieszczenia:

OBWIESZCZENIE z 22 maja 2018 r.pdf

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
za rok 2017

Treść oświadczenia:

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2017.pdf

Obwieszczenie z dnia 20 czerwca 2018 roku

Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadamia o wydaniu decyzji znak: AZP-I.5151.44.2018.ES z dnia 26.04.2018 roku w spawie prowadzenia robót związanych z rozbiórką instniejących sieci napowietrznych wraz z przyłączami i budową sieci kablowych ze złączani i przyłączami kablowymi przy ulicach: Bema, Kołłątaja, Niemcewicza, Ogrodniczej w Przemyślu.

Treść obieszczenia:

OBWIESZCZENIE z 20 czerwca 2018 r.pdf

Obwieszczenie z dnia 18 lipca 2018 roku

Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadamia o wydaniu decyzji znak: AZP-I.5151.94.2018.ES z dnia 18.07.2018 roku  w spawie prowadzenia robót związanych z budową energetycznego przyłącza kablowego przebiagającego przez działki
nr 2911, 2907/11, 2909/1 obr. 202 do budbyku mieszkalnego przy ul. Bolesława Chrobrego
w Przemyślu.

Treść obwieszczenia:

OBWIESZCZENIE z 18 lipca 2018 r.pdf

Obwieszczenie z dnia 25 lipca 2018 roku

Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadamia o wydaniu decyzji znak: AZP-I.5151.112.2018.ES z dnia 25.07.2018 roku o pozwoleniu na prowadzenie robót związanych z "Rozbudową sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do pounktu gazowego na działce nr 818 obr. 208 i działki nr 148, 1944, 143/2, 159 obr. 207 w Przemyślu".

Treść obwieszczenia:

OBWIESZCZENIE z 25 lipca 2018 r.pdf

Obwieszczenie z dnia 31 lipca 2018 roku

Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadamia o wydaniu decyzji znak: AZP-I.5151.125.2018.ES z dnia 31.07.2018 roku o pozwoleniu na prowadzenie robót związanych z budową przyłącza ciepłowniczego w technologii rur preizolowanych z kablem transmisyjnym na działkach nr 1130/1, 1143, 1812, 1202, 1203, obręb 205 do budynku mieszkalnego przy
ul. Karszewskiego 7 w Przemyślu.

 Treść obwieszczenia:

OBWIESZCZENIE z 31 lipca 2018 r.pdf

Obwieszczenie z dnia 3 sierpnia 2018 roku

Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadamia o wydaniu decyzji znak: AZP-I.5151.123.2018.ES z dnia 03.08.2018 roku o pozwoleniu na prowadzenie robót budowlanych dla inwestycji pn.: ,,Sieć wodociągowa z przyłączami ul. Skośna w Przemyślu" przebiegającej przez działki nr 874, 878, 883, 890, 891 obr. 205 Przemyśl.

Treść obwieszczenia:

OBWIESZCZENIE z 3 sierpnia 2018 r.pdf

Obwieszczenie z dnia 9 sierpnia 2018 roku

Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków  zawiadamia o wydaniu decyzji znak: AZP-I.5151.124.2018.ES z dnia 03.08.2018 roku o pozwoleniu na prowadzenie robót budowlano-montażowych związanych z budową przyłącza ciepłowniczego w technologii rur preizolowanych z kablem transmisyjnym do budynku mieszkalnego przy ul. Wyczółkowskiego 4 na działce nr 1213 obr. 205 poprzez działki nr 1813, 1213, onr. 205 w Przemyślu.

Treść obwieszczenia:

OWIESZCZENIE z 9 sierpnia 2018 r.pdf

Obwieszczenie z dnia 27 września 2018 roku

Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadamia o wydaniu decyzji znak:
AZP-I.5151.145.2018.ES z dnia 26.09.2018 roku o pozwoleniu na budowę energetycznego przyłącza kablowego do budynku mieszkalnego w zabudowie szeregowej -segment 1-5 przy ul. Zawiszy Czarnego na działkach nr 1015/9, 1006, 1031 obr. 205
m. Przemyśla.

Treść obwieszczenia:

OBWIESZCZENIE z 27 września 2018 r.

Obwieszczenie z dnia 16 października 2018 roku

Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadamia o wydaniu decyzji znak:
AZP-I.5151.157.2018.ES z dnia 15.10.2018 roku o pozwoleniu na rozbudowę sieci ciśnienia wraz z przyłączami gazowymi do punktów gazowych dla zasilania budynków jednorodzinnych przy ul. Podgórskiej w Przemyślu przebiegającej przez działki nr ewd.:2625, 1526, 1318, 1305, 1304, 1307, 1308 - obręb 202 przy ul. 29 Listopada, Stanisława Augusta
i Podgórksiej w Przemyślu.

Treść obwieszczenia:

OBWIESZCZENIE z 16 października 2018 r.

Obwieszczenie z dnia 20 listopada 2018 roku

Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadamia o wydaniu decyzji znak:
AZP-I.5151.163.2018.ES z dnia 19.10.2018 roku o pozwoleniu na prowadzenie robót związanych z rozbiórką istniejącej sieci napowietrznej nn 0,4 kV wraz z przyłączami, budową sieci kablowych nn 0,4 kV wraz z przyłączami kablowymi, kablowo-pomiarowymi i licznikowymi przy ulicach: Wróblewskiego, Obrońców Westerplatte, Karaszewicza-Tokarzewskiego, Światowida, Brzóski, Skośnej w Przemyślu. 

Treść obwieszczenia:

OBWIESZCZENIE z 20 listopada 2018 r.

Obwieszczenie z dnia 20 listopada 2018 roku

Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadamia o wydaniu decyzji znak:
AZP-I.5151.162.2018.ES z dnia 20.10.2018 roku o pozwoleniu na prowadzenie robót związanych z rozbiórką istniejącej sieci napowietrznej nn 0,4 kV wraz ze złaczami
i  przyłączami kablowymi przy ulicach: Słowackiego, Zaleskiego w Przemyślu.

Treść obwieszczenia:

OBWIESZCZENIE z 20 listopada 2018 r.

Obwieszczenie z dnia 23 listopada 2018 roku

Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadamia o wydaniu decyzji znak:
AZP-I.5161.106.2018.ES z dnia 23.11.2018 roku o pozwoleniu na przeprowadzenie nadzoru archeologicznego na trasie inwestycji na stanowisku archeologicznym Ostrów 6 na obszarze AZP 108-83/81 podczas prac zmienych w związku z rozbudową sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami gazowymi do budynków mieszkalnych.

Treść obwieszczenia:

OBWIESZCZENIE z 23 listopada 2018 r.

Obwieszczenie z dnia 9 stycznia 2019 roku

Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadamia o wydaniu decyzji znak:
AZP-I.5151.1.2019.ES z dnia 08.01.2019 roku o pozwoleniu na przeprowadzenie robót budowlanych dla inwestycji pn. "Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do punktu gazowego dla zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr 960 przy ul. Bielskiego w Przemyślu ", przebiegającej przez działki nr 955, 956/2, 958/1, 958/3, 959, 960 obr. 201 m. Przemyśla.

Treść obwieszczenia:

OBWIESZCZENIE z 9 stycznia 2019 r.

Obwieszczenie z dnia 17 stycznia 2019 roku

Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadamia o wydaniu decyzji znak:
AZP-I.5161.1.2019.ES z dnia 16.01.2019 roku o pozwoleniu na przeprowadzenie nadzorów archeologicznych w trakcie prac ziemnych związanych z likwidacją istniejących odcinków sieci kanalizacji ogólnospławnej oraz budową nowej sieci kanalizacyjnej na działkach nr: 1544, 1572/1, 1572/2, 1572/3, 1572/7,1573 - obręb 207 m. Przemyśla.

Treść obwieszczenia:

OBWIESZCZENIE z 17 stycznia 2019 r. 

Obwieszczenie z dnia 21 stycznia 2019 roku

Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadamia o wydaniu decyzji znak:
AZP-I.5161.5.2019.MP z dnia 17.01.2019 roku o pozwoleniu na przeprowadzenie nadzoru archeologicznego na terenie działek nr 1537, 1596, 1589, 1880/7 w trakcie realizacji pn. ,,Budowa kablowej sieci nN 0,4 kV zasilanej ze stacji transformatorowych „Radymno 2", ,,Radymno 12", ,,Radymno 21" do obiektów: kamienica przy ul. LwowŚkiej 6, kino Świt przy ul. Lwowska 16 i budynku czworaku d. folwarku biskupiego przy ul. Lwowskiej 18 w Radymnie.

Treść obwieszczenia:

OBWIESZCZENIE z 21 stycznia 2019 r.

Obwieszczenie z dnia 21 stycznia 2019 roku

Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadamia o wydaniu decyzji znak:
AZP-I.5161.6.2019.MP z dnia 17.01.2019 roku o pozwoleniu na przeprowadzenie nadzoru archeologicznego na terenie działek nr 1541, 1545, 1546, 1548, 1551, 1554, 1555, 1559, 1560, 1561, 1564, 1565, 1566, 1568, 1569, 1570,1571, 1572, 1573, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1585, 1586 położonych w Radymnie, w trakcie budowy kablowej sieci nN 0,4 kV zasilanej ze stacji transformatorowej,,Radymno 12"przy ul. Sienkiewicza w Radymnie.

Treść obwieszczenia:

OBWIESZCZENIE z 21 stycznia 2019 r.Udostępniający: Damian Pękalski
Publikacja dnia: 21.01.2019
Wytwarzający/Odpowiadający: Damian Pękalski
Dokument z dnia: 22.05.2018
Dokument oglądany razy: 547