szukaj
A A A K

SmodBIP
Biuletyn informacji publicznej
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków
z siedzibą w PrzemyśluZawiadomienie-forma elektroniczna

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje co następuje:
Zawarte w pozwoleniach na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich albo badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo badań architektonicznych, na prowadzenie robót budowlanych, na przemieszczenie zabytku nieruchomego albo przeniesienie zabytku ruchomego, na umieszczanie na zabytku wpisanym do rejestru zabytków urządzeń technicznych, tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych, na podejmowanie innych działań, na prowadzenie badań archeologicznych, na poszukiwanie zabytków warunki dotyczące:
1)zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o terminie rozpoczęcia i zakończenia wskazanych w pozwoleniu prac, badań, robót budowlanych, przemieszczania zabytku nieruchomego lub przeniesienia zabytku ruchomego, umieszczania na zabytku urządzeń technicznych, tablic reklamowych, badań archeologicznych;
2)zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o terminie podjęcia określonych czynności związanych z wydanym pozwoleniem, przynajmniej 3 dni przed dniem rozpoczęcia tych czynności;
3)niezwłocznego zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu prac ,badań, robót budowlanych, przemieszczania zabytku nieruchomego lub przeniesienia zabytku ruchomego, umieszczania na zabytku urządzeń technicznych, tablic reklamowych, badań archeologicznych;
4) niezwłocznego zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o przerwach we wskazanych w pozwoleniu badaniach archeologicznych, które mogą wpłynąć na zmianę programu tych badań;
5) zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o terminie rozpoczęcia i zakończenia wskazanych w pozwoleniu poszukiwań zabytków, przynajmniej 2 dni przed dniem rozpoczęcia poszukiwań;
6) przekazania wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków przez osobę kierującą poszukiwaniami zabytków imion i nazwisk osób biorących udział w poszukiwaniach zabytków, przynajmniej 2 dni przed dniem rozpoczęcia poszukiwań;
przekazuje się pisemnie, za pomocą faksu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 oraz z 2018 r. poz. 650).

Skrzynka e-PUAP: /WUOZPrzemysl/SkrytkaESP

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków z/s w PrzemyśluUrząd Ochrony Zabytków z/s myślu
ul. Jagiellońska 29
37-700 Przemyśl, tel.: (16) 678 59 44, (16) 678 61 78
e-mail: wkzabytkow@wuozprzemysl.pl ,

Delegatura WUOZ w Rzeszowie
ul. Mickiewicza 7
35-064 Rzeszów, tel. (17) 853 94 62, tel./fax: (17) 853 94 61
e-mail: uozrzeszow@wuozprzemysl.pl

Delegatura WUOZ w Krośnie
ul. Bieszczadzka 1
38-400 Krosno, tel./fax: (13) 432 24 01, tel: (13) 432 03 06
e-mail: uozkrosno@wuozprzemysl.pl

Delegatura WUOZ w Tarnobrzegu
ul. 1 Maja 4
39-400 Tarnobrzeg, tel. (15) 822 81 61, tel./fax: (15) 822 15 95
e-mail: uoztarnobrzeg@wuozprzemysl.pl
Udostępniający: Wiesława Wlazło
Publikacja dnia: 13.09.2018
Wytwarzający/Odpowiadający: Iwona Szymańska
Dokument z dnia: 13.09.2018
Dokument oglądany razy: 1 663