szukaj
A A A K

SmodBIP
Biuletyn informacji publicznej
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków
z siedzibą w PrzemyśluPRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 Klauzula informacyjna

W związku z pozyskiwaniem danych osobowych informujemy, zgodnie z zapisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO), że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków,  ul. Jagiellońska 29, 37-700 Przemyśl,
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO,
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania wskazanego w pkt 2, w tym przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa,
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów,
5. podanie danych osobowych jest obowiązkowe i umożliwi realizację ustawowych zadań Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz załatwienie inicjowanych przez Panią/Pana spraw. W przypadku ich niepodania nie będzie możliwe załatwienie Pani/Pana spraw,
6. przysługuje Pani/Panu prawo do:
o żądania dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO,
o sprostowania swoich danych na podstawie art. 16 RODO,
o ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO oraz ich usunięcia po ustaniu okresu przechowywania, w myśl obowiązujących przepisów,
7. przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody, na podstawie której przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe (jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody),
8. przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jednak pozytywne rozpatrzenie Pani/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych musi być zgodne z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie,
9. przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia swoich danych, jednak pozytywne rozpatrzenie Pani/Pana prawa do przeniesienia Pani/Pana danych musi być zgodne
z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie,
10. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom związanym
z podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniu,
11. Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią Europejską  i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej bez postawy prawnej.

   W przypadku jakichkolwiek wątpliwości czy pytań w zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków z/s w Przemyślu:
1. listownie na adres: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków z/s w Przemyślu,
ul. Jagiellońska 29, 37-700 Przemyśl
2. telefonicznie 16 678 59 44, wew. 39, 16 678 61 78, wew. 39
3. e-mailowo: rodo@wuozprzemysl.pl
Możliwy jest również kontakt osobisty w siedzibie Urzędu przy ul. Jagiellońskiej 29
w Przemyślu.
Jeśli uzna Pani/Pan, że dane osobowe nie są przetwarzane w sposób prawidłowy przysługuje Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych
Damian Pękalski – Inspektor Ochrony Danych w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony
Zabytków z/s w Przemyślu
Kontakt:
adres: Przemyśl, ul. Jagiellońska 29, 37-700 Przemyśl
tel: 16 678 59 44 wew. 39, 16 678 61 78 wew. 39
e-mail: rodo@wuozprzemysl.plUdostępniający: Damian Pękalski
Publikacja dnia: 06.08.2018
Wytwarzający/Odpowiadający: Damian Pękalski
Dokument z dnia: 06.08.2018
Dokument oglądany razy: 992