szukaj
A A A K

SmodBIP
Biuletyn informacji publicznej
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków
z siedzibą w PrzemyśluEwidencja zabytków

Ewidencja zabytków.

Pełna informacja określająca zasady tworzenia wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków zawarta jest w:

  1. Ustawie z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014, poz. 1446 z późniejszymi zmianami),
  2. Roporządzeniu  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26.05.2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz. U. Nr 113, poz.661).

Informacja zawiera podstawowe przepisy określające zasady tworzenia ewidencji zabytków zawarte w wyżej cytowanej ustawie.

  1. Ewidencja zabytków jest podstawą do sporządzania programów opieki nad zabytkami przez województwa, powiaty i gminy (art.21).
  2. Wojewódzki Konserwator Zabytków prowadzi wojewódzką ewidencję zabytków w formie kart ewidencyjnych zabytków znajdujących się na terenie województwa (art. 22, ust. 2).
  3. Włączenie karty ewidencyjnej zabytku ruchomego niewpisanego do rejestru zabytków do wojewódzkiej ewidencji zabytków może nastąpić za zgodą właściciela tego zabytku ( art. 22, ust. 3).
  4. Wójt, burmistrz (prezydent miasta) prowadzi gminną ewidencję zabytków w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy, objętych wojewódzką ewidencją zabytków (art. 22, ust. 4).
  5. W terminie 3 lat od dnia wejścia w życie ustawy (z dnia 18.03.2010 o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz zmianie niektórych innych ustaw / Dz. U. 75, poz.474) wojewódzcy konserwatorzy zabytków i wójt ( burmistrz, prezydent miasta) założą odpowiednio wojewódzką i gminną ewidencję zabytków (art.6, ust. 1).
  6. W terminie 2 lat od dnia przekazania przez WKZ wykazu zabytków nieruchomych - wpisanych do rejestru i innych, znajdujących się w wojewódzkiej ewidencji zabytków wójt (burmistrz, prezydent miasta) założy gminną ewidencję zabytków (art. 6, ust. 2).Udostępniający: Wiesława Wlazło
Publikacja dnia: 19.07.2016
Wytwarzający/Odpowiadający: Wiesława Wlazło
Dokument z dnia: 19.07.2016
Dokument oglądany razy: 5 225