szukaj
A A A K

SmodBIP
Biuletyn informacji publicznej
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków
z siedzibą w PrzemyśluInformacja o środowisku

Udostępnienie informacji o środowisku reguluje ustawa z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa o ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływaniu na środowisko (dz.U. 2008, nr 199, poz. 1227).

Usunięcie drzewa rosnącego na granicy działek nr 1248 i nr 1249, obr. 205 przy ul.
3 Maja 38B w Przemyślu
 

Usunięcie drzew z terenu parku podworskiego w Kalnikowie 

Usunięcie drzewa z terenu działki nr 2271, obręb 202 przy ul. Stanisława Augusta
w Przemyślu
 

Usunięcie drzew przy ul. Przemysława w Przemyślu

Usunięcie drzewa z terenu działki nr 2100, obręb 202 przy ul. Pułaskiego w
Przemyślu

Usunięcie drzew z terenu działki nr 540, obręb 207 przy pl. Legionów w Przemyślu

Usunięcie drzew z terenu działki nr 459, obr. 205 przy ul. Przybyszewskiego 15 w
Przemyślu
 

Usunięcie drzewa z terenu Zniesienia w Przemyślu

Usunięcie drzew z terenu zespołu pałacowo - parkowego w Sieniawie

Usunięcie drzew przy ul. Cmentarnej w Przemyślu

Usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości przy ul. Armii Krajowej 31 w
Przemyślu

Usunięcie drzew przy ul. Hożej 21 w Przemyślu 

Usunięcie drzew z terenu działki przy ul. Żółkowskiego w Przemyślu

Usunięcie drzewa z terenu nieruchomości przy ul. Popiełuszki 15 w Przemyślu

Usunięcie drzew z terenu Osiedli Salezjańskiego i Warnańczyka w Przemyślu

Usunięcie drzew z terenu zespołu pałacowo - parkowego w Wysocku

Usunięcie drzew z terenu zespołu pałacowo - parkowego w Wysocku

Usunięcie drzewa przy ul. Wandy 2 w Przemyślu

Usunięcie drzew z cmentarza komunalnego w Medyce

Usunięcie krzewów z dziedzińca Zamku Kazimierzowskiego w Przemyślu

Usunięcie drzew z terenu zespołu zamkowo - parkowego w Krasiczynie

Usunięcie drzew przy ul. Grunwaldzkiej 52 w Przemyślu

Usunięcie drzewa z parku zespołu dworskiego w Medyce

Usunięcie drzew z cmentarza komunalnego w Medyce

Usunięcie drzew z terenu osiedla Salezjańskiego w Przemyślu

Usunięcie drzew przy Pl. Dominikańskim 3 w Przemyślu

Usunięcie drzewa z pasa drogowego przy ul. Stanisława Augusta w Przemyślu

Usunięcie krzewów z działek nr 2871 i 2874, obr. 202 przy ul. 22 Stycznia 8 w
Przemyślu

Usunięcie drzew z działki nr 2356/4, obr. 202 przy ul. Św. Brata Alberta w
Przemyślu

Usunięcie drzew z działki nr 1519, obr. 202 przy ul. Bolesława Chrobrego 91 w
Przemyślu

Usunięcie drzewa z terenu cmentarza Żydowskiego przy ul. Słowackiego w
Przemyślu

Usunięcie drzew z terenu nieruchomośći przy ul. Kościuszki 2 w Przemyślu

Usunięcie drzew z terenu zespołu pałacowo - parkowego w Urzejowicach

Usunięcie drzew z terenu działki nr 244/15 przy ul. Krakowskiej w Przeworsku

Usunięcie drzew z terenu działki nr 2900, obr. 202 - lewy brzeg Sanu w pobliżu
mostu Siwca w Przemyślu

Usunięcie drzew z zespołu szpitala miejskiego przy ul. Rogozińskiego 30
w Przemyślu

Usunięcie drzewa z terenu parku dworskiego w Chłopicach

Usunięcie drzewa z terenu cmentarza komunalnego starego w Birczy

Usunięcie drzewa z terenu zespołu dworskiego w Bolestraszycach

Usunięcie drzewa z terenu Parku Miejskiego w Przemyślu

Usunięcie drzew z cmentarza wojennego przy ul. Przemysława w Przemyślu

Usunięcie drzewa z działki nr 978/5, obr. 212 - terenu fortu Zniesienie w Przemyślu

Usunięcie drzew z działki nr 830, obr. 207 przy ul. Tuwima w Przemyślu

Usunięcie drzewa z terenu Zamku Kazimierzowskiego w Przemyślu

Usunięcie drzewa z terenu cmentarza komunalnego "Starego" w JarosławiuUdostępniający: Wiesława Wlazło
Publikacja dnia: 26.07.2012
Wytwarzający/Odpowiadający: Janusz Gremski
Dokument z dnia: 26.04.2012
Dokument oglądany razy: 3 336