szukaj
A A A K

SmodBIP
Biuletyn informacji publicznej
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków
z siedzibą w PrzemyśluSposób załatwiania spraw

Sposób załatwiania sprawy

  1. Sprawy przyjmowane są korespondencyjnie oraz w sekretariacie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w dni robocze w godzinach od 7.30 do 15:30 z wyjątkiem wtorków, w których sprawy przyjmowane są od 8:00 do 16:00.
  2. Załatwianie sprawy następuje nie później niż w ciągu 30 dni od dnia wpływu / złożenia sprawy do Urzędu,
  3. Do terminów ustalonych w punkcie 2 nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach kodeksu postępowania administracyjnego dla dokonania określonych czynności oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków,
  4. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków może wzywać wnioskodawców pism do złożenia dodatkowych dokumentów, jeżeli jest to konieczne dla załatwienia sprawy,
  5. O każdym przypadku nie załatwienia sprawy w terminie Urząd zawiadamia strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując inny termin załatwienia sprawy,
  6. Pisma dotyczące załatwianej sprawy są wysyłane przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków drogą pocztową na adres podany przez stronę albo mogą zostać odebrane osobiście przez stronę w sekretariacie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w godzinach pracy, określonych w punkcie 1.


Udostępniający: Wiesława Wlazło
Publikacja dnia: 09.03.2012
Wytwarzający/Odpowiadający: Wiesława Wlazło
Dokument z dnia: 28.02.2012
Dokument oglądany razy: 3 559