szukaj
A A A K

SmodBIP
Biuletyn informacji publicznej
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków
z siedzibą w PrzemyśluPojazdy zabytkowe

Zgodnie z zasadami ubiegania się o ww. zaświadczenia, ustalonymi między Głównym Urzędem Ceł, Muzeum Techniki oraz Generalnym Konserwatorem Zabytków w 2001 r., wnioskodawca winien we wstępnym etapie złożyć wniosek do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wydanie opinii wstępnej. Do wniosku winien załączyć ekspertyzę uprawnionego rzeczoznawcy, opracowaną na podstawie dokumentów i fotografii. Pozytywna opinia wstępna wydana przez WKZ umożliwia sprowadzenie pojazdu na polski obszar celny.

Pozytywną opinię mogą uzyskać pojazdy charakteryzujące się następującymi cechami:
odnośnie wieku pojazdu:


wyprodukowane 25 lat temu i starsze,

wyprodukowane mniej niż 25 lat temu, o ile są istotnym uzupełnieniem kolekcji (co najmniej 3 pojazdy), uporządkowanej według koncepcji kolekcjonera, oraz odpowiednio udokumentowanej,

inne wyprodukowane mniej niż 25 lat temu, ale starsze niż 10 lat, o ile zostały uznane przez dwóch niezależnych ekspertów za szczególnie ważne w rozwoju motoryzacji, a ich opinię potwierdzi (zweryfikuje) Muzeum Techniki NOT.


* Charakterystyka pojazdu:


posiadające nowe rozwiązania techniczne,

prototypy bądź unikaty,

będące wynalazkami w zakresie motoryzacji lub reprezentujące typ (model, markę) ukazujący etapy rozwoju techniki motoryzacyjnej,

pojazdy związane z wydarzeniami historycznymi lub należące do sławnych osób.


Etap końcowy: sprowadzający winien złożyć do WKZ wniosek o wydanie zaświadczenia o wartościach kolekcjonerskich. Do wniosku należy załączyć ekspertyzę rzeczoznawcy z oględzin samochodu oceniającą:


kompletność pojazdu (minimum 75% zachowanych oryginalnych zespołów, części, elementów wystroju i wyposażenia,

oryginalność,

pozycję pojazdu w serii.


Warunkiem zarejestrowania pojazdu o wartościach kolekcjonerskich zgodnie z przepisami Prawa o ruchu drogowym i Rozporządzeniem o rejestracji jest przedstawienie w stosownym urzędzie:


uwierzytelnionej kopii decyzji w sprawie wpisania pojazdu do rejestru zabytków lub

dokumentu potwierdzającego ujęcie pojazdu w wojewódzkiej ewidencji zabytków.


W sprawie wpisu do rejestru zabytków postępowanie prowadzone jest przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na wniosek właściciela zabytku – zasady i skutki wpisu do rejestru zabytków w odrębnej informacji.

W sprawie ujęcia pojazdu o wartościach kolekcjonerskich w wojewódzkiej ewidencji zabytków należy opracować kartę zabytku techniki według obowiązującego wzoru i zgłosić ją do ujęcia w ewidencji.

Wniosek o ujęcie w ewidencji wojewódzkiejUdostępniający: Wiesława Wlazło
Publikacja dnia: 04.03.2012
Wytwarzający/Odpowiadający: Wiesława Wlazło
Dokument z dnia: 27.02.2012
Dokument oglądany razy: 4 234